top of page
Buskar

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL & BESKÄRNING

Jag kan hjälpa dig att sköta din trädgård och dina växter. Jag beskär dina träd och buskar. Jag erbjuder både engångsinsatser och regelbunden skötsel. Boka din egen trädgårdsmästare när du inte hinner eller har möjlighet att ta hand om din trädgård. 

Trädgårdsskötsel

Jag hjälper dig med det praktiska arbetet i trädgården och erbjuder både engångsinsatser och regelbunden skötsel.  Perfekt för dig som inte har möjlighet eller tid att ta hand om din trädgård. Eller när du känner att du saknar kunskap. 

För dig som vill ha regelbunden hjälp med trädgården erbjuder jag abonnemang på skötsel av din trädgård. Du får en egen trädgårdsmästare. Beroende på behov och önskemål bestämmer vi tillsammans omfattning och vad som ska ingå. 

Exempel på skötselinsatser:

  • rabattskötsel

  • ogräsrensning

  • höst-/vårstädning

  • klippning av buskar och häckar

  • plantering och omplantering.

Beskärning

Jag hjälper dig att beskära träd, buskar och bärbuskar.

Olika växter beskärs vid olika tidpunkter på året så insatserna planeras efter det.

Trädgård skötsel

Trädgårdsskötsel med RUT-avdrag

Rut-avdraget kan användas på flera av dessa trädgårdstjänster. Om du har utrymme för rut-avdrag dras 50% av arbetskostnaden direkt på din faktura. 

bottom of page