top of page

Skötsel & beskärning

När du inte har möjlighet eller tid att ta hand om din trädgård eller när du känner att du saknar kunskap. Jag hjälper dig med det praktiska arbetet i trädgården och erbjuder både engångsinsatser och regelbunden skötsel. Du kan boka din egen trädgårdsmästare.

Trädgårdsskötsel

Jag hjälper till med de vanligaste skötselinsatserna i din trädgård. Det kan vara ett enskilt tillfälle som tex vår- eller höststädning. Det kan också vara en uppsnyggning inför försäljning.

För dig som vill ha regelbunden hjälp erbjuder jag abonnemang på skötsel av din trädgård. Du får en egen trädgårdsmästare. Beroende på behov och önskemål bestämmer vi tillsammans omfattning och vad som ska ingå. 

Exempel på skötselinsatser:

rabattskötsel, ogräsrensning, höst-/vårstädning, klippning av buskar och häckar, plantering och omplantering.

RUT-avdrag

Rut-avdraget kan användas på flera av dessa trädgårdstjänster. Om du har utrymme för rut-avdrag dras 50% av arbetskostnaden direkt på din faktura. 

Beskärning

Jag hjälper er att beskära era fruktträd, prydnadsbuskar och bärbuskar.

Olika växter beskärs vid olika tidpunkter på året så insatserna planeras efter det.

hjälp med trädgården
bottom of page