Illustrationsplan
Illustrationsplan

Trampstenar genom plantering
Trampstenar genom plantering

Corten och höstfärger
Corten och höstfärger

Illustrationsplan
Illustrationsplan

1/4

Framsida, Svalsta

Detta fina nybyggda hus hade en stor generös trätrall men i övrigt var tomten tom. Fokus blev att som ett första steg skapa en välkomnande och inbjudande entré med häckar, prydnadsträd och en stor perennplantering.