top of page
  • Sofi

Tips för en lättskött trädgård

De allra flesta jag träffar i mitt jobb önskar en lättskött trädgård. En som inte kräver så mycket. Så, hur gör man då för att skapa en lättskött trädgård? Här kommer några av mina bästa tips.


-Gör sammanhängande större planteringar istället för flera mindre utspridda i tex gräsmattan. Det är lättare och snabbare att sköta en rabatt än flera små. Det underlättar också för gräsklippning. En bonus är att det gör trädgården trevligare.


-Skilj olika ytor åt. Mellan gräs och planteringar är det bra att sätta en bred kant i samma nivå som gräsmattan så att gräsklipparen kan köra på den och därmed minimera behovet av trimning. Jag ser ofta trädgårdar där man använder robotgräsklippare men där man inte tänkt på detta ordentligt så att den perfekt klippta gräsmattan får en fluffig gräskant mot alla andra ytor. Även mellan grusytor och gräs är det viktigt att skapa denna typ av kant om man inte vill kantskära eller ha en otydlig övergång.-Välj växter efter förutsättningarna på platsen. En växt som trivs har inte alls samma behov av skötsel som en som inte trivs. Dessutom blir växter som trivs alltid vackrare än de som lider lite. Titta först på hur soligt eller skuggigt det är på platsen. Hur många soltimmar blir det på en dag? Undersök sen jorden. Är den sandig eller lerig? Är det torrt eller fuktigt? När du vet har du större möjlighet att välja rätt.


-Satsa på lättskötta buskar och marktäckare istället för perenner eller sommarblommor som ska putsas, stöttas och rensas emellan. Med fylliga buskar kan man snabbt täcka en större yta och skapa en ombonad känsla med grönska.


-Samla finrabatterna där de syns mest. Det kan vara vid entrén, uteplatsen eller där de syns mest inifrån. Det är roligare att sköta det som är nära och lätt att njuta av. I hörn som inte syns lika ofta kan man välja bort det mest skötselintensiva. Kanske satsa på friväxande buskage till exempel.


-Undvik stora ytor av dekorsten, både stora och små stenar. Det är fint när det är nyanlagt men snabbt börjar det växa mellan och i. Det mesta ogräset kommer från luften, inte underifrån så även med en markduk under är risken stor att ogräset snabbt etablerar sig. Dessutom är det svårt och tidsödande att hålla rent från löv, barr och annat.


-Undvik bar jord. Plantera enligt det rekommenderade plantavståndet. Man kan tänka att när en planta nått sin slutliga storlek ska den nå till plantorna bredvid sig. Det försvårar för ogräs men hjälper också till att behålla fukten i jorden. Det ser också mer ordnat och genomtänkt ut att ha en rabatt fylld av växter än att ha en rabatt med några växter utspridda på en stor yta med mycket bar jord. Har du en gles rabatt, fyll ut den med fler av samma. Eller med någon marktäckare som passar på platsen. Eller kanske något högt och snyggt om det saknas.-Krukor kräver mycket mer än rabatter. De behöver vatten och gödning ofta för att vara fina. Är det säsongsblommor i ska de också bytas ut vilket innebär ännu mer jobb. Vill man ha krukor så välj riktigt stora eftersom det är lättare att sköta.


-Minimera gräsmattan, en gräsmatta är bland det mest skötselintensiva i en trädgård.


Många vill ha en mysig och ombonad trädgård men har inte så mycket tid. Vill du ha hjälp med att göra just din trädgård lättskött? Maila mig så berättar jag hur jag kan hjälpa dig. Maila här:

0 kommentarer

Comments


bottom of page