top of page

Trädgårdsdesign

Jag hjälper er att förverkliga era trädgårdsdrömmar. Med estetik och funktion i fokus skapas hållbara och vackra utemiljöer utifrån era behov och platsens förutsättningar.

För mig är alla projekt unika, det innebär att omfattningen av mitt arbete anpassas för att passa just er. Jag planerar små och stora trädgårdar, nya och gamla, hela eller delar av trädgårdar. Ibland är det bara växtval som fattas, då hjälper jag till med det.

Här beskriver jag de vanligaste designpaketen jag erbjuder men om de inte passar er skräddarsyr vi en annan lösning.

Lilla designpaketet

Ett enklare designförslag för dig som vill ha hjälp med att planera de grova dragen för trädgården. Du får en enklare skiss med fokus på form och funktion. Ritningen visar  placering av sittplatser, planteringar, gångar, byggnader, pool mm. Detta passar dig som vill ha hjälp med trädgårdens stomme och form men själv vill arbeta med detaljer. 

Detta ingår:

 • En enklare skalenlig skiss med fokus på form och funktion

 • Moodboard, ett idékollage som ska visualisera visionen för er trädgård

 • Ett mindre antal karaktärsväxter valda för att passa platsen och stilen i trädgården

 • Generella materialförslag

 • Två träffar, för avstämning och överlämning

 • Dokument som utskrift och PDF

 

Pris enligt offert.​

Stora designpaketet

Ett detaljerat designförslag för dig som vill ha en helhetslösning för din trädgård. Du får en illustrationsplan och dokument som visar planteringsförslag och material. Detta passar dig som inte har så mycket kunskap om trädgård eller dig som vill ta hjälp av en anläggare.

Detta ingår:

 • En detaljerad skalenlig illustrationsplan som beskriver trädgårdens form och innehåll 

 • Moodboard, ett idékollage som ska visualisera visionen för er trädgård

 • Växtförslag och detaljerad växtlista med växter anpassade efter platsens förutsättningar och trädgårdens stil 

 • Materialförteckning över hårdgjorda ytor, trappor och murar

 • Konstruktionsbeskrivningar av byggnationer av olika slag tex pergola, odlingslådor

 • Två träffar, för avstämning och överlämning

 • Dokument som utskrift och PDF

 

Pris enligt offert.

Tilläggstjänster

 • Planteringsplan, en ritning med antal och exakt placering av växterna och en växtlista som också kan fungera som beställningsunderlag

 • Skötselplan, en kortfattad beskrivning av hur trädgården och dess växter ska skötas

 • Belysningsplan, en ritning som visar placering av belysning och förslag på armaturer

 • 3D vyer, visualisering av delar av trädgården med enkla 3D vyer

 • Inköp av växter

 • Plantering

 • Skötsel

Så går det till

Varje projekt är unikt och hur det går till kan skilja sig lite åt men oftast ser det ut ungefär så här när någon vill ha hjälp att planera sin trädgård.

Trädgårdsdesign så går det till

Vad kostar en trädgårdsarkitekt?

De allra flesta som kontaktar mig och är intresserade av trädgårdsdesign undrar vad det kostar. Eftersom alla trädgårdar är olika och alla trädgårdsägare har olika behov och önskemål varierar priserna mycket. Det som påverkar är tomtens komplexitet och storlek, förutsättningarna på platsen, vad som ska få plats och vilken detaljnivå som önskas. Jag lämnar därför en offert efter vårt första möte. 

Varje projekt börjar med ett möte på plats där jag lär känna er och platsen. Tillsammans går vi igenom vad ni vill ha hjälp med. Först därefter kan jag göra en bedömning av projektets omfattning och lämna en offert. 

Att anlita en trädgårdsarkitekt för att få hjälp med en genomarbetad plan i ett trädgårdsprojekt är en liten investering i förhållande till kostnaden för att anlägga en hel trädgård. Det minskar också risken för kostsamma misstag.

bottom of page