Trädgårdsdesign

Idéskiss

I det lilla designprojektet tas en idéskiss fram som visar trädgårdens form och struktur i grova drag. Detta formgivningsförslag fokuserar på funktioner och ger förslag på utformning och placering av exempelvis sittplatser, gångar, planteringar, gräsytor och häckar. Några karaktärsväxter presenteras men i övrigt väljer du material och växter själv.

Detta passar dig som vill ha hjälp med trädgårdens stomme och form men själv vill arbeta med detaljer. 

Designpaket

I designpaketet tas en detaljerad illustrationsplan fram över platsen. Denna kompletteras med en planteringsplan, detaljerad växtlista med bilder, materialval och en moodboard som illustrerar min vision för platsen. 

Detta är alternativet för dig som vill ha en helhetslösning.

Rådgivning

Vi ses i er trädgård och går igenom era planer, önskemål eller frågor. Vi bollar idéer och diskuterar utformning, funktion, växt- och materialval.