Illustrationplan
Illustrationplan

Pergolan binder ihop framsidan med baksidan.
Pergolan binder ihop framsidan med baksidan.

Entrén
Entrén

Illustrationplan
Illustrationplan

1/5

Nybyggt, Vikbolandet

Detta är en stor, öppen tomt med ett vindutsatt läge. Fokus i detta projekt var att skapa rumskänsla och vindskydd samt flera umgängesytor och mycket plats för barnen. Planteringar och en lång pergola delar in den platta, stora tomten. Barnen får en egen trädgård med plats för lek och umgänge samt lite odling. Närmast huset placeras utekök, utomhusspa och flera sittplatser med olika funktioner. Lättskötta planteringar med tåliga växter med vacker blomning skapar välkomnande och inbjudande utemiljöer.