top of page

Liten form- och färgstark trädgård

Detta är en liten kantig och tom trädgård till ett nybyggt kedjehus. Kunden ville ha en trädgård med runda former, mycket färg och blomning. Så roligt att få ta i lite mer än vanligt bland växtvalen! Den lilla gräsmattan bryts upp av stora planteringsytor och knastriga grusgångar. Av gräsmattan blir två runda gräscirklar kvar. Här skapas en liten sittplats för kvällens sista solstrålar och blomningen är lång och färgstark. 

Att använda tydliga runda former vid design av en liten trädgård eller radhusträdgård är ett effektivt sätt att skapa en vacker utemiljö även på en liten yta.

Anläggning påbörjad, framsidan klar.

bottom of page